Theo dõi tin tức liên quân nhận quà
Xin chào các Kiện Tướng NỘI DUNG : LƯU Ý:
CÂY CẦU TỬ THẦN TRỞ LẠI
Xin chào các Kiện Tướng Hội Đồng xin gửi tới
RA MẮT SỰ KIỆN BẬC THẦY NHIỆM VỤ
Hội đồng ra mắt sự kiện chào hè: Bậc Thầy
VÒNG QUAY CHẮC CÚ – YAN CÔNG TƯỚC NORMAN
Xin chào các Kiện Tướng, Hội Đồng xin gửi tới
ĐIỀU CHỈNH PHIÊN BẢN LỄ HỘI 5V5 (LẦN 1)
Hội Đồng xin gửi tới các bạn những thay đổi
VẼ BÙA BẬC S THÁNG 5
Xin chào các Kiện Tướng Hội Đồng xin gửi tới