Theo dõi tin tức liên quân nhận quà

Xin chào các Kiện Tướng

  • Hội Đồng xin gửi tới các bạn sự kiện: Theo dõi tin tức nhận quà

NỘI DUNG :

  • Khi các kiện tướng theo dõi tin tức liên quân ở mỗi bài viết sẽ có một phần quà ngẫu nhiên, ở cuối mỗi bài viết các kiện tướng cần điền UID và chọn một phần quà để nhận
  • Thời gian để nhận quà có hết hiệu lực là 20 ngày kể từ ngày bài viết được xuất bản

LƯU Ý:

  • - Các vật phẩm nhận được sẽ được gửi về hòm thư trong vòng 24h. Vui lòng đảm bảo hòm thư không bị đầy trước khi tham gia sự kiện.
  • - Quân huy hiển thị trong sự kiện sẽ không tính số lượng Quân huy giới hạn
  • - Hòm thư trong game giới hạn tối đa 100 thư, vượt quá giới hạn này có thể sẽ mất vật phẩm. Vui lòng kiểm tra kỹ hòm thư trước khi nhận đồ từ "Túi đồ"